jobflex_logo_mobil

Om oss

JobFlex är en flexibel partner och vi anpassar oss efter era behov - inget uppdrag är för litet, för stort eller för komplicerat. Vi har ett bra kontaktnät med samarbetspartners som kompletterar oss när det behövs och vi utför arbetet genom bemanning eller som hel entreprenad för både företag och privatpersoner, där ni har en kontaktperson hos oss som sköter kommunikationen med eventuella underleverantörer. 

Uppdrag med samhällsansvar

JobFlex ökar tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer som både vill och kan arbeta men som av olika anledningar har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi ser till att individuell arbetsförmåga tas tillvara genom att matcha kunder och uppdrag med rätt kompetens hos våra medarbetare.
Ni som anlitar oss får på så vis inte bara ett väl utfört arbete, utan gör även en insats för samhället. Vi har en tilltro till alla individers förmåga och ser att arbete har en positiv inverkan både på individuell och samhällelig nivå. Företag och privatpersoner som själva vill ta ett större samhällsansvar kan välja JobFlex och samtidigt bidra till att personer som stått utanför arbetsmarknaden får ett jobb, självkänsla och ett socialt sammanhang.

Flexibel partner_uppdrag med samhallsansvar

Värdeord

För oss är det viktigt att våra värderingar speglar hela vår organisation. Utifrån det har vi därför tagit fram värdeord som följer oss från att vi får ett uppdrag eller kommer i kontakt med en ny kollega till att vi stolt kan visa resultatet av ett utfört arbete.FLEXIBLA
Vi anpassar oss alltid efter våra kunders behov, oavsett storlek eller tidsrymd på uppdraget.PROFESSIONELLA
Vi har en lösningsorienterad inställning, tar alltid ansvar för hela uppdraget och lägger stor vikt vid att göra ett bra jobb.MÄNSKLIGA
Vi har en tilltro till alla individers förmåga och vet att nöjda medarbetare gör ett bättre jobb.